Privacy & Cookies

Door gebruik te maken van ons platform verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang we je gegevens bewaren en wie toegang heeft tot je data.

Persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt. Wij verwerken:

 • Contactgegevens: wanneer je het contactformulier op de website invult verwerken wij de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres en de inhoud van het bericht. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om je bericht te beantwoorden. Dit geld hetzelfde voor de aanmelding van de nieuwsbrief, de desbetreffende e-mail wordt puur gebruikt voor het delen van informatie. De persoon kan altijd de aanmelding afzeggen waardoor je niks meer van ons ontvangt!
 • Gebruiksgegevens: door onze website te bezoeken verwerken wij gegevens over hoe jij op onze website terecht bent gekomen, welke delen van de website je hebt bezocht, de datum en duur van je bezoek, jouw geanonimiseerde IP-adres, informatie over het apparaat waarop jij onze website bezocht etc.
 • Cookies: door gebruik te maken van onze website worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door site naar apparaten worden overgebracht) voor archivering doeleinden en om de functionaliteit van onze website en diensten te verbeteren.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als jij onze website bezoekt en onze contactpagina invult.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het faciliteren en bieden van toegang tot, het leveren van en in gebruik kunnen nemen van de door ons aangeboden diensten;
 • om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht en hoe er door bezoekers op de website wordt genavigeerd;
 • de continuïteit en goede werking van producten en diensten, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het kunnen informeren over relevante producten en diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor ons gelden.

Verwerkingsgronden

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. de uitvoering van een overeenkomst;
 3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 4. een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen persoonsgegevens

Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens ons en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zullen wij je hierover informeren.

Verantwoordelijkheid andere webpagina’s

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Om te weten welke partijen aan onze website zijn verbonden, verwijzen wij je door naar onze cookieverklaring.

Rechten betrokkene

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt ons verzoeken om:

 • je persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde weer worden ingetrokken.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen.

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kunnen we je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

Huidige privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in ons privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je een vraag?

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder, dus je kunt altijd contact met ons opnemen door het invullen van het contactformulier.